Dodávky a osazení manipulačních šachtic

Naše firma provádí dokončovací práce na vrtaných studních. Nejčastější možností, jak upravit zhlaví vrtu je osadit vrt do plastové vodotěsné šachty. Výhoda plastových šachet oproti betonovým šachtám z prefabrikovaných skruží spočívá v tom, že zabraňuje pronikání vrchní vody do šachty a následně do vrtu. Zabrání se tak i zatopení namontované technologie.

  • Montáž se provádí tak, že se buď ručně nebo strojně vykope zemina kolem vrtu na rozměr šachty.
  • Výstroj vrtu se zařízne na odpovídající hloubku a plastová šachta se přes vodotěsný prostup nasune na výstroj vrtu.
  • Potom se protáhnou vodotěsnými prostupy přívodní kabel a výtlačné potrubí. Prostupy pro vodovodní a elektropřípojku jsou vodotěsné.
  • Po osazení šachty se provede obsyp vytěženým materiálem.
  • Nejčastější rozměry šachet jsou výška 130 cm průměr 90 cm.
  • Víko šachty je zateplené a uzamykatelné.


Na přání zákazníka lze vyrobit v podstatě jakýkoliv rozměr šachty.